+420 774 627 794 info@dansgas.cz

Bezpečnostní poradenství

Další nabízenou službou Daniel ŠTRAUB s.r.o. jsou služby technického a bezpečnostního poradenstvího ADR.

Nejen podniky zabývající se přepravou nebezpečných věcí, ale i společnosti, jejichž činnost souvisí s nebezpečnými věcmi, jako nakládkla, vykládka, balení či plnění, mají povinnost ustanovit bezpečnostního poradce ADR. Bezpečnostní poradce je následně odpovědný poskytovat odbornou pomoc a dohlížet na dodržování předpisů vyplývající z dohody ADR.

Služby bezpečnostního poradenství zahrnují konzultace ohledně problematiky přepravy nebezpečných věcí (příp. vykládky, nakládky, balení), vysvětlení platné legislativy v rámci ADR či ADR analýzu Vaší společnosit.

Mezi služby bezpečnostního poradce patří:

  • kontrola dodržení legislativních postupů vyplývající z dohody ADR
  • poskytování poradenských služeb souvisejících s přepravou (vykládkou, nakládkou a balením) nebezpečných věcí
  • sestavení firemních směrnic ADR včetně proškolení zaměstnanců
  • vyhotovení výroční zprávy pro orgány veřejné správy a nadřazené orgány v podniku
  • vyhotovení auditu a vypracování zprávy z něj
  • konzultace v rámci komunikace s dotčenými orgány při správním řízení ADR

Chcete-li získat více informací ohledně služeb bezpečnostního poradenství, kontaktujte naše odborníky.

Osvědčení

Revize

Kontaktní formulář

Napište aktuální rok